รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์)
หมู่ 11   ตำบลผักไห่  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035950163 เบอร์แฟกส์ 035950163
Email : wetchaphan2499@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :