ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์)
หมู่ 11   ตำบลผักไห่  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035950163 เบอร์โทรสาร 035950163
Email : wetchaphan2499@gmail.com
Facebook : https://th-th.facebook.com/wetchaphan/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน