ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ส่งเสริมการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด (อ่าน 0) 01 มิ.ย. 66
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียนและผู้สนใจทุกท่านทำแบบทดสอบความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 0) 31 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) (อ่าน 0) 25 มี.ค. 66
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 170) 10 ก.พ. 66
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (อ่าน 0) 21 ก.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565 (อ่าน 401) 20 ก.ย. 65
หลักสูตรท้องถิ่นศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 2565 (อ่าน 424) 13 ก.ย. 65
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 2565 (อ่าน 528) 13 ก.ย. 65
ประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 30 ส.ค. 65
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 (อ่าน 0) 02 มิ.ย. 65
การประกวดร้องเพลง singing contest โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) (อ่าน 0) 02 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร (อ่าน 0) 08 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 (อ่าน 0) 03 พ.ค. 65
ระเบียบการแต่งกายโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) (อ่าน 0) 03 พ.ค. 65