กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอนุสรา จันทรา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2