ผู้บริหาร

ดร.วาสนา มะณีเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/03/2022
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 135745
Page Views 166916
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง ท่าเรือ 0-3580-2629
2 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง 035761274
3 โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา นครหลวง นครหลวง 0-3525-9201
4 โรงเรียนบางปะหัน บ้านลี่ บางปะหัน 0-3538-1630
5 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน 0-3526-1077
6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จักราช ผักไห่ 0-3574-0102
7 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์) ผักไห่ ผักไห่ 035950163
8 โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล ภาชี ภาชี 0-3535-5742-3
9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
10 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ลำไทร วังน้อย 035271010
11 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม หนองน้ำส้ม อุทัย 245952